Kredyt konsumencki.

Pojęcie kredytu konsumenckiego.

Kredytem konsumenckim nazywamy kredyt jaki udziela kredytodawca konsumentowi. Jest to możliwe w ramach działalności gospodarczej jaką prowadzi kredytodawca. Pieniądz mogą zostać przeznaczone na dowolne cle prywatne, które nie musza być w żaden sposób związane z działalnością ani gospodarczą, ani zawodową konsumenta. W Polsce kredyt konsumencki ma określone uregulowania prawne, które można znaleźć w ustawie z 2011 roku o kredycie konsumenckim. W ustawie znajdziemy pełny wykaz praw i obowiązków jakie są ściśle związane z kredytami konsumenckimi. W ustawie opisane są wszystkie umowy jakie uznawane są za kredyt konsumencki. Zalicza się do nich miedzy innymi pożyczki, kredyty w rozumieniu przepisów prawa bankowego jak też umowy o odroczeniu konsumentowi terminu spłaty kredytu. Pod pojęciem kredytu konsumenckiego kryją się również umowy o kredyt, w którym kredytodawca ma zobowiązania wobec trzeciej osoby, zaś konsument oświadcza, że zwróci to zobowiązanie w całości kredytodawcy. Przykładem może być sytuacja, kiedy nasz pracodawca kupuje za nas za pieniądze na przykład lodówkę, a my co miesiąc będziemy mu ją spłacać w ratach jakie zostaną wspólnie uzgodnione. Bardzo często w takich sytuacjach nie są naliczane odsetki. Pod pojęcie kredytu konsumenckiego zalicza się umowę o kredyt, który zaciągany jest jako zobowiązanie wobec trzeciej osoby. W takiej sytuacji konsument zobowiązuje się, ż wszystko spłaci. Kredytem konsumenckim jest również umowa o kredyt odnawialny.

Read More