« Kredyt konsolidacyjny… | Strona domowa | Czy tylko korzyści wy… »

Jak przygotować budżet domowy na kredyt gotówkowy?

Przygotowanie budżetu domowego na zaciągnięcie nawet krótkoterminowego kredytu gotówkowego to zadanie obowiązkowe, aby uniknąć problemów ekonomicznych w przyszłości. Pożyczki gotówkowe charakteryzują się aktualnie bardzo dużym bezpieczeństwem. Pomimo pozytywnych czynników niektóre instytucje finansowe robią błędy informacyjne, czy generują nieuczciwe opłaty. W artykule poznasz podstawowe techniki analizy kredytu i znacznie lepiej zabezpieczysz interesy finansowe.

Podstawowe informacje o pożyczkach gotówkowych i standardach ustalania kosztów

Przede wszystkim banki detaliczne oraz firmy pożyczkowe bazujące na prywatnym kapitale do obsługi zobowiązań posługują się przepisami wynikającymi z ustawy o kredycie konsumenckim, a także z tzw. ustawy antylichwiarskiej. Pierwsza ustawa określa zasady informowania kredytobiorców. Druga natomiast dotyka kwestii regulowania kosztów pozaodsetkowych i windykacyjnych do normalnych poziomów. Za kredyt gotówkowy nie da się już mocno przepłacić, chociaż istnieją wyjątki. Ze względu na ograniczenie prawne kosztów pozaodsetkowych niektóre firmy pożyczkowe „kombinują”, aby uzyskać dodatkowe dochody z innych, niestandardowych źródeł. Jeżeli kredytobiorca zauważy braki w regulaminach instytucji finansowych, czy nieuczciwe podejście wystarczy zgłosić taki podmiot do Komisji Nadzoru Finansowego, ewentualnie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wiele takich działalności wpisuje się następnie na listę ostrzeżeń KNF. Pożyczka gotówkowa to zobowiązanie nie zawsze krótko, ale raczej średnioterminowe liczone w spłacie nawet do dziesięciu lat, głównie przy maksymalnych limitach. Według ustawy o kredycie konsumenckim limit pożyczki gotówkowej na dowolny cel to 255 550 zł. Bardzo rzadko stosuje się jednak podobne, tak duże limity. Standardowy limit spotykany w bankach to około 200 000 złotych.

Czego potrzebujesz do uzyskania wartościowego kredytu gotówkowego?

Kredyt gotówkowy otrzyma jedynie osoba pełnoletnia. Czasami zdarzają się oferty dostępne dopiero po przekroczeniu 21 roku życia. Taki limit jest często niezbędny, bo taki kredytobiorca dopiero zaczyna generować sensowne dochody z tytułu zatrudnienia, najczęściej terminowego. Banki detaliczne, a także firmy pożyczkowe akceptują różne źródła dochodów, ale najważniejsza jest zawsze umową o pracę na czas nieokreślony. W drugiej kolejności masz umowę o dzieło, czy zatrudnienie we własnej działalności gospodarczej. Zdolność kredytowa, czyli zdolność do terminowego regulowania zobowiązań finansowych składa się z wielu powiązanych czynników. To czynniki finansowe i jakościowe. Kredytodawca przeprowadza bowiem dwie analizy, a mianowicie ekonomiczną i bada dodatkowe cechy gospodarstwa domowego kredytobiorcy. Terminowość spłat dotychczasowych zobowiązań, nie tylko bankowych jest jednym z kluczowych elementów. Każda zaległość wygenerowana w bazie Biura Informacji Kredytowej, czy w bazie Biura Informacji Gospodarczej docelowo uniemożliwia korzystanie z najciekawszych form zadłużenia. Wysokość dochodów jest ważna, jeżeli chcesz większy kredyt gotówkowy. Jednak nawet przy niewielkich, ale stabilnych, potwierdzonych umową zarobkach otrzymasz zadłużenie, ale nie zawsze dogodne oprocentowane. Jeżeli nie wiesz, czy twoja zdolność kredytowa odpowiada przyjętym standardom wykorzystaj potencjał multimedialnych kalkulatorów. Ewentualnie spotkaj się z niezależnym pośrednikiem rynku kredytowego. Ten posiada wiele narzędzi optymalizacyjnych dla kredytobiorców. Co myślisz o potencjale zadłużenia kredytami gotówkowymi?