« Jak uzyskać kredyt sa… | Strona domowa |

Słowniczek najważniejszych pojęć dotyczących kredytów hipotecznych

Początkujący kredytobiorca bardzo często nie orientuje się w pojęciach stosowanych przez banki. Odczytanie formularza informacyjnego, a także przeliczenie wszystkich wskaźników wymaga nie tylko dużej wiedzy, ale faktycznego doświadczenia. Przez to ponad połowa wszystkich podpisanych umów kredytów hipotecznych wychodzi przez pośredników. W artykule poznasz najważniejsze pojęcia związane z kredytem hipotecznym wraz z krótkim omówieniem, warto dobrze poznać temat zanim się na coś zdecydujemy, sprawdź na http://www.zarabiaj-z-nami.com.pl.

Wskaźnik podstawowy do porównywania kredytów hipotecznych, ale z drugiej strony zawodny. Dlaczego? RRSO wprowadza błąd przy wyborze rat malejących zamiast rosnących i przy niedopasowaniu terminów spłat porównywanych zobowiązań. Krótko mówiąc RRSO można uznać jedynie za podstawę do wyodrębnienia wszystkich kosztów kredytu hipotecznego.

Jeden z kluczowych elementów podczas podpisywania umowy o kredyt hipoteczny. Bank zleca operat szacunkowy (wycenę) przez rzeczoznawców (dodatkowe koszty), aby uzyskać informacje o faktycznej wartości kredytowanego majątku. Kredytobiorca może oczywiście przedstawić własną wycenę, ale ta nie zawsze zgadza się z wytycznymi banków, co budzi wątpliwości i wywołuje problem uzupełnienia kapitału własnego, najczęściej zbyt niskiego. Poduszka ochrona w takim przypadku to ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, niestety dość drogie.

Obecnie banki nie obsługują praktycznie kredytów hipotecznych w walutach obcych, chyba że kredytobiorca faktycznie w nich zarabia. Jeżeli nie należysz do wskazanej grupy zatrudnionych masz szansę uzyskania tylko kredytu hipotecznego w PLN, co wyklucza spekulację i de facto ochrania interesy rynkowe.

Stopami procentowymi steruje Narodowy Bank Polski zgodnie z celem inflacyjnym. Niskie stopy procentowe to tani kredyt hipoteczny. Wysokie stopy procentowe to drogie zadłużenie. W przypadku kredytu hipotecznego cykle zmiany stóp procentowych występują najczęściej kilka razy na przestrzeni, np. trzydziestu lat spłaty. Z tego powodu zaleca się dokonywanie nadpłat w okresie bardzo niskich stóp procentowych, aby wyrównać poziom strat w trudniejszych latach.

Świadczone wyłączone przez zarejestrowanych i dobrze wykształconych agentów. Nadzór KNF nad rynkiem pośredników kredytu hipotecznego to fakt, a wiarygodność każdego podmiotu możesz sprawdzić bezpłatnie przed podjęciem decyzji o współpracy. Agent charakteryzuje się wykształceniem wyższym, kierunkowym (ekonomia, finanse, prawo) lub zdanym egzaminem, ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, wpisem do rejestru KNF.

Zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym sprzedaż wiązana jest zakazana. Co to oznacza? Bank nie może uzależniać udzielenia kredytu hipotecznego od wykupienia dodatkowych produktów, jeżeli kredytobiorca nie wyrazi takiej chęci. W praktyce kredytobiorca godzi się na sprzedaż wiązaną, ponieważ realnie obniża oprocentowanie długoterminowego zobowiązania.

Nieobowiązkowe, co stanowi często spore zaskoczenie. Kredytobiorca może wykorzystać gotowce proponowane przez bank lub skierować się do agentów ubezpieczeniowych w celu wynegocjowania lepszych warunków. Ubezpieczenie kredytu hipotecznego porównuje się zawsze pod kątem wykluczeń, ogólnych warunków, łatwości przy likwidacji ewentualnej szkody.

To podstawowe pojęcia związane z kredytem hipotecznym. Dzięki omówieniu masz lepszą szansę na zaplanowanie współpracy z bankiem. Świadomy konsument nie jest podatny na duże naciski ze strony doradców.

Porównywanie kredytów hipotecznych, wartość rynkowa nieruchomości, umowa o kredyt hipoteczny w walucie obcej.