Jak zabezpieczyć naszą przyszłość?

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, co byś zrobił, gdybyś z dnia na dzień stracił pracę, zachorował, lub spotkałoby to kogoś z Twojej rodziny? To oczywiście rzeczy, których nikt z nas nie lubi sobie wyobrażać, raczej wolimy o nich w ogóle nie myśleć. Jak jednak możemy przeciwdziałać takim momentom? W żaden sposób oczywiście. Możemy natomiast zabezpieczyć się na ich ewentualność, a do tego jest już nam potrzebne przemyślenie takiej sytuacji i postaranie się o to, by przyszłość nie była w stanie nas totalnie zaskoczyć. Ostatecznie nawet pozytywne wydarzenia - jak niespodziewane dziecko - są często takimi, które wymagają od nas nakładów finansowych. Warto więc jednak przełamać się i poświęcić chwilę na to, by przemyśleć, jak wyglądałby scenariusz takiej sytuacji i co mogę zrobić dzisiaj, by nie dopuścić do tego najczarniejszego scenariusza.

Read More

Czym jest karta płatnicza, podstawowe informacje.

Jeśli chodzi o kartę płatniczą to należy powiedzieć o tym iż to jest instrument płatniczy jaki może zostać wydany przez instytucje finansowe. Najczęściej w tym przypadku chodzi o banki. Zgodnie z nazwą ta karta polega na uregulowaniu należności za wszystkie nabyte towary oraz usługi. Płatność takim instrumentem to wygoda alternatywa w przypadku do transakcji gotówkowych. Wypłacanie gotówki w takiej sytuacji nie jest potrzebne. W przypadku przeprowadzania transakcji najważniejsza rzecz dotyczy włożenia karty do terminala oraz podania kodu PIN. Jeśli chodzi o kartę płatniczą to warto powiedzieć o tym iż najczęściej składa się z wymiaru 54 mm na 86 mm. To co można na niej odnaleźć to oczywiście, nazwa banku, wystawca karty, chip elektroniczny, numer karty, dane posiadacza oraz data ważności karty.

Read More

Kredyt konsumencki.

Pojęcie kredytu konsumenckiego.

Kredytem konsumenckim nazywamy kredyt jaki udziela kredytodawca konsumentowi. Jest to możliwe w ramach działalności gospodarczej jaką prowadzi kredytodawca. Pieniądz mogą zostać przeznaczone na dowolne cle prywatne, które nie musza być w żaden sposób związane z działalnością ani gospodarczą, ani zawodową konsumenta. W Polsce kredyt konsumencki ma określone uregulowania prawne, które można znaleźć w ustawie z 2011 roku o kredycie konsumenckim. W ustawie znajdziemy pełny wykaz praw i obowiązków jakie są ściśle związane z kredytami konsumenckimi. W ustawie opisane są wszystkie umowy jakie uznawane są za kredyt konsumencki. Zalicza się do nich miedzy innymi pożyczki, kredyty w rozumieniu przepisów prawa bankowego jak też umowy o odroczeniu konsumentowi terminu spłaty kredytu. Pod pojęciem kredytu konsumenckiego kryją się również umowy o kredyt, w którym kredytodawca ma zobowiązania wobec trzeciej osoby, zaś konsument oświadcza, że zwróci to zobowiązanie w całości kredytodawcy. Przykładem może być sytuacja, kiedy nasz pracodawca kupuje za nas za pieniądze na przykład lodówkę, a my co miesiąc będziemy mu ją spłacać w ratach jakie zostaną wspólnie uzgodnione. Bardzo często w takich sytuacjach nie są naliczane odsetki. Pod pojęcie kredytu konsumenckiego zalicza się umowę o kredyt, który zaciągany jest jako zobowiązanie wobec trzeciej osoby. W takiej sytuacji konsument zobowiązuje się, ż wszystko spłaci. Kredytem konsumenckim jest również umowa o kredyt odnawialny.

Read More